driehoekjes_los_roze

Supply Chain PROJECTMANAGEMENT

Verandering van proces én gedrag levert het beste resultaat op

 

Besluit u iemand een project te laten managen naast zijn huidige functie? Dan krijgt dit vaak niet de aandacht die voor een succesvolle invoering nodig is. Uw werknemers worden onvoldoende gecoacht; deadlines en budgetten overschreden. U riskeert hetzelfde bij gebrek aan kennis of een goed plan van aanpak. Met een externe projectmanager bent u zeker van 100% focus op de implementatie.

Voordelen van een externe projectmanager

Als externe projectmanager begeleid ik uw procesoptimalisatie-project tot een geslaagd einde. Geslaagd wil zeggen: op tijd, binnen het budget, zonder verstoring van de dagelijkse operatie en zonder dat uw klanten hiervan hinder ondervinden.

projectmanagement
supplychain-projectmanagement

Complete of gedeeltelijke uitbesteding taken

U kunt het projectmanagement, dat vaak voortvloeit uit een supplychain-advies,  deels of geheel aan mij overlaten. Op het gebied van projectorganisatie, -voorbereiding, -uitvoering en -afronding neem ik graag de volgende taken van u over:

  • leiding geven aan multidisciplinair projectteam;
  • implementatieplan en tijdsplanning opstellen;
  • risico´s inventariseren, beperken of elimineren;
  • effecten op andere processen in kaart brengen;
  • de kosten beheersen en faalkosten voorkomen;
  • projectvoortgang bewaken en zo nodig bijsturen;
  • prestatie-indicatoren processen op- en bijstellen;
  • controleplan voor leidinggevenden formuleren.

Hand in hand met verandermanagement

De houding en het gedrag van uw medewerkers bepalen het succes van de procesverandering. De effecten van verandertrajecten vallen vaak tegen. Dit komt doordat er vooral vanuit het organisatiebelang wordt gedacht en gecommuniceerd en te weinig vanuit de behoeften van medewerkers. Stuurt u uw mensen onvoldoende aan? Legt u niet uit hoe zij van de wijzigingen profiteren? Laat u ze niet voelen dat u in ze gelooft? En geeft u ze niet de kans zich te ontwikkelen? Dan blijven ze doen wat ze altijd doen. Dezelfde fouten maken als die ze nu maken. Door in een vroeg stadium verandermanagement in te zetten, neemt de slagingskans fors toe.

Interesse in extern projectmanagement?

Besluit u mijn supplychain-advies op te volgen? Dan neem ik graag de rol van projectmanager op me om de verbetervoorstellen in praktijk te brengen. Bel 06 - 37 15 52 49 of stuur een e-mail voor het maken van een afspraak.

Supply Chain versterken?

Bel Eric op 06 37 15 52 49 of mail naar contact@escepe.nl.