driehoekjes_los_geel

Supply Chain ANALYSE & ADVIES

Onafhankelijk advies is het startpunt voor elk verbeteringsproces

 

Om uw product of dienst keer op keer perfect af te leveren, moet elke stap in uw supply chain foutloos verlopen. Groeit uw organisatie? Gaat er regelmatig iets mis in het orderproces? Veranderen de eisen die de markt aan u stelt? Dan doet u er goed aan uw supply chain opnieuw kritisch te laten bekijken. Als onafhankelijk supplychain-adviseur geef ik u inzicht in de knelpunten, oorzaken en oplossingen.

Supplychain-advies voor uiteenlopende kwesties

Supply chains zijn vaak lang en complex. Dit maakt het in kaart brengen van zwakke punten een lastige, tijdrovende klus, vooral als het u aan tijd, mankracht of supplychain-ervaring ontbreekt.

Analyse en advies
advies en analyse

Ik adviseer u onder andere over de volgende supplychain-kwesties:

  • Hoe kunnen we de kosten in de keten verlagen?
  • Hoe richten we ons inkoopproces efficiënter in?
  • Hoe verbeteren we onze leverprestaties verder?
  • Hoe managen we ons productaanbod het beste?
  • Hoe zetten we servicelogistiek voor product A op?
  • Hoe kunnen we de klantenservice optimaliseren?
  • Hoe werken we beter samen met ketenpartners?
  • Hoe ontwikkelen we een goede S&OP-strategie?

Dit is slechts een greep uit de vragen die ik voor u kan beantwoorden.

Supplychain-scan: feiten verzamelen/analyseren

Met een supplychain-scan analyseer ik hoe schakels presteren: op zich en in relatie tot elkaar. Daarbij laat ik u zien waar uw kansen en bedreigingen liggen. Tijdens de scan richt ik me enerzijds op het verzamelen en bestuderen van cijfers en data, zoals inkoop-, voorraad-, supplychain- en financiële analyses. Anderzijds praat ik met mensen op de werkvloer en in het managementteam. De scan duurt circa 2 weken.

Supplychain-advies: oplossingen en voordelen

Uit de analyse van de feiten volgen een of meerdere verbetervoorstellen, bijvoorbeeld voor het flexibiliseren of verlagen van de kosten van een specifieke processtap. In mijn advies hou ik rekening met uw markt, uw strategie en de in uw organisatie aanwezige cultuur, systemen en middelen. U ontvangt een helder overzicht van uitkomsten, oplossingsrichtingen en te behalen supplychain-voordelen.

Helder(e) supplychain-analyse of -advies nodig?

Bel 06 - 37 15 52 49 of stuur een e-mail voor het maken van een afspraak. Ik kom graag bij u langs om te bespreken tegen welke beperkingen of tekortkomingen u aanloopt en hoe ik deze voor u kan oplossen.

Do you have a supply chain problem?

Call +31 6 37 15 52 49 or mail to contact@escepe.nl